Wat is AOT?

WAT IS AOT

De methode

De grondlegger van deze methode, Dr.J.J. van Dixhoorn heeft werkzame elementen uit diverse methoden ( progressieve spierrelaxatie, autgene training, tai chi, Feldenkrais, ademtherapie, yoga, meditatie, mindfulness) tot eenvoudige instructies omgewerkt.

Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is. Ontspanningstherapie is het bewust worden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Tezamen genomen bieden zij de middelen waarmee een mens in zichzelf de eigen spanning kan regelen, via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling. Daarmee kun je ontdekken of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning, die eigenlijk onnodig is en verminderd kan worden.

Verloop van een behandeling

In vier individuele sessies van 50-60 minuten onderzoeken we of jouw klachten met ontspanning te verhelpen zijn.

De oefeningen kunnen zowel liggend, zittend of staand zijn. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen in het dagelijks leven. De oefeningen worden afgestemd op jouw behoefte en op wat je aankunt. Verder kan de behandeling door zachte manuele technieken ondersteund worden.

De ervaringen die je opdoet tijdens de behandelingen en het oefenen thuis, spreken we samen door. Hierdoor kan inzicht ontstaan in de oorzaak van spanning en de factoren die spanning beïnvloeden.
Van belang is dat je door dit proces handvatten krijgt om zelf spanning in je dagelijks leven te verminderen en in de toekomst te voorkomen.

Na vier behandelingen is duidelijk of je klachten reageren op deze therapie en in hoeverre de klachten het gevolg waren van een te hoge spanning. Als dit het geval is, kan je besluiten om de behandeling te stoppen of nog met enkele sessies door te gaan om het positief effect te verdiepen.

Als je wel goed hebt leren ontspannen en de klachten blijven toch, dan betekent dit dat de spanning niet de oorzaak is. Het is dan zinvol om nader onderzoek te laten doen.

“het leven is een ademtocht en een stormvlaag tegelijk”
(Gabriel Smit)

Meer informatie over de methode en de therapeuten die AOT geven vind je op www.methodevandixhoorn.com en www.ademtherapie-aos.org