Praktische Informatie

Kosten en vergoeding

Je kunt met en zonder verwijzing van een arts bij mij terecht.

Gemiddeld aantal sessies: 4-8
Gemiddelde duur van een sessie: 50-60 minuten
Kosten: € 50,- per sessie

Afmelden behandeling

Ben je verhinderd om tijdens de afgesproken behandeling aanwezig te zijn, dan graag dit tenminste 24 uur van te voren melden. Wordt hier niet aan voldaan, dan kunnen de door mij gemaakte kosten in rekening worden gebracht ( 75% van het gangbare tarief).

Vergoeding

Wilt u meer informatie over de vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Kwaliteit

Ik ben gecertificeerd adem- en ontspanningstherapeut volgens de methode Van Dixhoorn, en als zodanig ook opgenomen in het kwaliteitsregister. Verder zorg ik dat mijn kennis en vaardigheden up to date zijn door bij- en nascholing te volgen en houd contact met collega’s in intervisiegroepen.

Klachtenregeling

Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van de VDV www.vandixhoornvereniging.nl

KvK: 51161486
Registernummer: 089/09 Adem- en Ontspanningstherapie Stichting (AOS) en Van Dixhoorn Vereniging (VDV)
AGB-praktijkcode: 90-51301
AGB-uitvoerder: 90-042520